Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Дружества за инсталиране на Wi-Fi

WiFi4EU е инициатива за създаване на хиляди точки за достъп до безжичен интернет, предоставящи безплатна връзка на обществени места в общини в цяла Европа. Вие сте дружество за инсталиране на Wi-Fi и искате да научите повече за инициативата WiFi4EU и нейните технически спецификации. Прочетете, за да научите повече.

    " "

Какво представлява WiFi4EU и как функционира?

WiFi4EU е инициатива на Европейския съюз за предоставяне на ваучери на стойност 15 000 евро всеки за покриване на разходите за оборудване и инсталиране на точки за достъп до безжичен интернет в хиляди общини в Европа. Бенефициерите избират центровете на обществения живот, където ще бъдат инсталирани WiFi4EU точките за достъп. Wi-Fi точките за достъп ще се инсталират на обществени места на открито и закрито (кметства, здравни центрове, площади, пешеходни улици и пр.), където не се предлага подобен достъп до безжичен интернет.

Това е опростена схема за финансиране, предоставяща за пръв път ваучери, които общините прехвърлят на дружества за инсталиране на Wi-Fi, за да изградят точките за достъп.

Общините, които получат ваучер, могат свободно да определят и сключат договор за своите проекти за инсталиране на Wi-Fi в съответствие с приложимите правила за възлагане на обществени поръчки. Те могат да направят справка в списъка на регистрираните дружества за инсталиране на Wi-Fi, които извършват дейност в техния географски район.

Регистрация на портала

След като общините са кандидатствали успешно за ваучер, те разполагат с 18 месеца, за да осигурят инсталирането на WiFi4EU точка за достъп. Те стартират процедура за обществена поръчка за избор на дружество за инсталиране на Wi-Fi.  Като дружество за инсталиране на Wi-Fi трябва да се регистрирате на онлайн портала, за да може Европейската комисия да осребри ваучера.

Как да се регистрирате като дружество за инсталиране на Wi-Fi

Дружествата за инсталиране на WiFi могат да се регистрират в специален раздел на портала WiFi4EU. Ще трябва да предоставите следните данни:

  • Информация за дружеството
  • Информация за географския район (държави или региони във вашата държава), в който работи дружеството
  • Информация за лице за контакти.

Към портала WiFi4EU

Регистрацията на портала WiFi4EU на дружествата за инсталиране на Wi-Fi е много важна с оглед на осребряването на ваучерите.

Технически спецификации

Техническите изисквания за WiFi4EU мрежите са посочени в 27-я от често задаваните въпроси и са уточнени допълнително в условията на поканата и образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. В изискванията са уточнени минималният брой вътрешни и външни точки за достъп, както и техническите възможности на всяка от тези точки. Моля, вижте точка 6.2.2 от условията на поканата за повече информация относно техническите спецификации.

Процедура за плащане

Стойността на ваучера (15 000 евро) ще бъде изплатена от Европейската комисия направо на дружеството за инсталиране на Wi-Fi в срок от максимум 60 дни. Това плащане ще бъде извършено чрез банков превод, след като Европейската комисия получи потвърждение, че WiFi4EU точката за достъп функционира. Дружествата за инсталиране на Wi-Fi и съответните общини могат да изпратят уведомления за инсталирането и функционирането на мрежата за безплатен достъп до интернет единствено чрез портала. След като Комисията провери тази информация, тя изплаща стойността на ваучера направо на дружеството за инсталиране на Wi-Fi. Общината ще заплати разликата, надхвърляща стойността на ваучера, дължима на дружеството за инсталиране на Wi-Fi.

За контакти

 

Новости

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Related Content

Big Picture

WiFi4EU | Безплатен интернет за европейците

Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.

See Also

WiFi4EU: Граждани

Гражданите и гостите на общини в Европейския съюз скоро ще могат да се възползват от безплатен безжичен интернет на обществени места благодарение на инициативата WiFi4EU. Вашата община може да кандидатства за ваучер за покриване на разходите за инсталиране на Wi-Fi благодарение...

Wifi4EU: Общини

Общините в Европейския съюз имат право да кандидатстват за ваучер в рамките на инициативата WiFi4EU. Ваучерите, всеки от които е на стойност 15 000 евро, ще послужат за предоставяне на безплатен интернет на общността.