Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Годишна конференция на мрежата BCO през 2023 г.

Годишната конференция на мрежата на европейските служби по широколентовия достъп предлага уникална възможност за задълбочени дискусии и работа в мрежа.

2023 BCO Network Annual Conference

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Конференцията, запазена единствено за националните и регионалните служби по широколентовия достъп, има за цел да насърчи съдържателния обмен и споделянето на добри практики между BCO и да обмисли предизвикателствата, очакванията, необходимостта от подкрепа и пречките пред разгръщането на широколентовия достъп.

Заедно с представители на високо равнище от Европейската комисия и експерти ще разгледаме свързаността в селските райони, ще проучим възможностите за финансиране на недостига на свързаност в цифровото десетилетие и ще предоставим актуална информация относно Законодателния акт за гигабитовата инфраструктура. За да приключим конференцията, ще участваме в подробно обсъждане на защитата на критичната инфраструктура за подводните кабели. 

9: 00—9: 30 Ч.

Регистрация и посрещане на кафе във фоайе

9: 30—9: 35 Ч.

Откриване и посрещане

Carlota Reyners Fontana, директор „Пазари и дела II“: Информационни технологии, комуникация и медии, ГД „Конкуренция“

9: 35—9: 50 Ч.

Актуална информация относно свързаността на селските райони
Марио Милучев, директор на стратегическите планове по ОСП II, Дирекция D, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“

9: 50—10: 30 Ч.

Панел: Предизвикателства пред свързаността на селските райони: Какво правят заинтересованите страни в селските райони, за да получат подкрепа за свързаността в селските райони? Как могат BCO да подкрепят тези инициативи на местно равнище

 • David Lamb, ръководител на екип, Мрежа на ЕС за ОСП

 • Антонио Грасо, директор по обществени въпроси, Европейски алианс на малките и средните предприятия (DIGITAL SME Alliance)

 • Pascale Van Doren, ръководител на екип, Служба за подкрепа на пакта за селските райони

 • Pehr Granfalk, член на Общинския съвет на Solna в Швеция и докладчик по текущото становище на КР относно „Устойчивост на цифровите технологии“

  Модериране: Jan Droege, Инструмент за подкрепа на БК

10: 30—11.15 Ч.

Финансиране на недостига на свързаност в цифровото десетилетие (МВУ, МСЕ — Цифрови технологии и други инструменти)

 • Franco Accordino, началник-отдел, ГД CNECT.B5
 • Ismini Papakirillou, Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)
 • Felicia Stanescu, началник-отдел, SG.RECOVER.C2

11: 15—11.30 Ч.

Актуална информация за GIA — актуално състояние
заместник-началник на
отдел B1, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (очаква се потвърждение)

11: 30—12: 30 Ч.

Защита на критичната инфраструктура за подводни кабели

 • Giorgios Tselentis, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ B5
 • Фергал Мулиган Патрик Неар, БКО, Ирландия
 • Vincent Lemaire, заместник-председател, специални проекти в ASN, председател на Europacable
 • Екип за подводни кабели за данни
 • Elizabeth Sandstro Ċm Greenfield, BCO Швеция

Модератор Peter Stuckmann, началник на отдел „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии „, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“