Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Уебинар за 5G-ПЧП: Европа се ускорява към 6G

Уебинарът ще даде възможност за първа оценка на различните виждания на сектора за визия за 6G за Европа и ще опише подробно технологиите, които потенциално са в основата на визията. Те ще бъдат представени от деветте нови проекта за интелигентна свързаност след 5G от публично-частното партньорство за 5G (5G-PPP). Тези проекти започнаха предимно през януари 2021 г. и са насочени към постигането на ключов напредък след 5G към 6G.

Интелигентна свързаност след проектите за 5G

Този уебинар за 5G-ПЧП ще бъде разделен на две части, в които всички проекти ще представят своята визия за 6G в първата част като мотивация за своите проекти и техническите предизвикателства, пред които са изправени, за да преминат към 6G през втората част.