Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Дестинация Земята: Първи потребител eXchange

Европейският център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF), Европейската космическа агенция (ЕКА) и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) са домакини на този първи потребител на дестинацията (DestinE) eXchange.

two earth globes inter-connected

@ESA

Destination Earth (DestinE) е водеща инициатива на Европейската комисия за разработване на много точен цифров модел на Земята в световен мащаб. Трите субекта (ECMWF, ЕКА и EUMETSAT), на които е възложено изпълнението на DestinE, организират първата поредица от прояви за ангажиране на общността DestinE.

Потребителят eXchange ще бъде от основно значение за подхода на съвместно проектиране, за да се гарантира, че системата DestinE отговаря на нуждите на потребителите, давайки възможност за генериране на знания и взаимодействие, съобразени с техните изисквания.  

Първият потребител eXchange ще бъде както присъствен в системата ESA-ESRIN в Италия, така и онлайн на 15февруари, сряда, в 9: 00—17.30 ч. централноевропейско време.

Повече подробности за дневния ред и регистрацията