Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Европейски новинарски медиен форум: трансформация на промишлеността

Вторият европейски форум на новинарските медии ще събере оратори от пресата, телевизията, радиото, списанията, онлайн медиите и други, за да обсъдят трансформацията на промишлеността.

Гледайте записи на страницата с доклада за събитието 

 

След първото издание, посветено на безопасността на журналистите, този втори Европейски форум на новинарските медии (ENMF) ще се съсредоточи върху предизвикателствата и иновациите на европейските новинарски медийни организации. В него ще бъдат разгледани ключови теми за промишлеността: източници на приходи, бизнес модели, ангажираност на общността, многообразие, медийна конвергенция, нови формати и партньорства.

Ще разгледаме тези теми с водещи европейски медийни ръководители от цяла Европа и извън нея, както и с комисаря по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон и заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ за ценностите и прозрачността Вера Йоурова.

Сесиите ще се състоят от различни формати: сценични презентации, чатове с фибри, малки панели и изложби. Регистрираните участници ще могат да общуват с ораторите чрез Slido.

Вижте програмата