Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Уебинар относно инструмента за оценка на цифровата зрялост

Уебинар ще се проведе на 12 януари от 10: 00 до 12: 00 ч. централноевропейско време, за да се представи окончателният въпросник на DMA и придружаващото го ръководство за потребителя. По време на този уебинар ще бъде представена методология за оценка на цифровата зрялост на клиентите на ЕЦЦИ.

С разгръщането на програмата „Цифрова Европа“ ще бъде финансирано ново поколение европейски цифрови иновационни центрове, за да се ускори цифровата трансформация на МСП, дружествата със средна пазарна капитализация и организациите от публичния сектор в целия ЕС. С оглед на това напредъкът в цифровата зрялост на всеки получател на EDIH ще бъде измерен чрез нов инструмент за оценка на цифровата зрялост.  Този инструмент ще бъде задължителен, за да се гарантира подходяща съпоставимост и агрегиране на данните на регионално/национално равнище/на равнище ЕС.

Целта на сесията е да Ви представи подробно окончателния въпрос, който ще бъде приложен, и да Ви информира кога и как следва да се използва.  Ще представим и наръчника за Законодателния акт за цифровите пазари, който ще придружава инструмента.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

Инструмент за мониторинг на политиката за общността на EDIH 15 минути

Модули, измерения и въпроси на DMA 30 min (вкл. въпрос -А)

Критерии за оценка на Законодателния акт за цифровите пазари (DMA), показатели за резултатите — 20 минути (вкл. Въпросник „А“)

DMA -IR Ръководство за EDIHs 20 min (вкл. Във. А)

Радар за иновации 20 мин. (вкл. Въпроси А)

Заключителни бележки 15 мин.

Начини за присъединяване:

Присъединете се към връзката към заседанието

https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=md58987071580ebbccb2779a5d9958dec

Присъединете се по номер на заседанието

Номер на заседанието (код за достъп): 2742 832 3571

Парола за заседанието: JzJdk67dc? 8 (59535673 от телефоните)

Натиснете, за да се присъедините към мобилно устройство (само за участниците)

+ 32—262—00867,27428323571 # 59535673 # Belgium Toll

+ 352—2730—0072,27428323571 # 59535673 # Luxembourg Toll

Някои мобилни устройства могат да поискат от участниците да въведат цифрова парола

Присъединете се по телефона

+ 32—262—00867 белгийски тол

+ 352—2730—0072 люксембургски тол

Глобални номера на повикванията

Присъединете се към видеосистема или приложение

Обадете се 27428323571@ecconf.webex.com

Можете също така да наберете 62.109.219.4 и да въведете номера на заседанието си.

Имате нужда от помощ? Отидете на адрес https://help.webex.com