Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Публикация

Внедряване на усъвършенствани национални системи и мрежи за QCI

Покана за представяне на предложения: Внедряване на усъвършенствани национални системи и мрежи за QCI в рамките на програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL).

Related content

Кратка информация за внедряването на усъвършенствани национални системи за QCI и резултати от мрежови обаждания

News article | 31 октомври 2022

Резултатите от поканата за представяне на предложения: Внедряване на усъвършенствани национални системи и мрежи за QCI в рамките на програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL).