Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Публикация

Европейска публична сфера: нова онлайн медийна оферта за младите европейци

За трета поредна година Европейската комисия ще подкрепя изготвянето на ежедневно, предизвикващо размисъл и надеждно съдържание по актуални въпроси от цяла Европа за и от млади европейци.

Young girl checking the news on her phone.

© GaudiLab - iStock GettyImages

След два пилотни проекта през 2020 г. и 2021 г. настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на подготвителното действие на Европейския парламент „Европейска публична сфера: ново онлайн медийно предлагане за младите европейци“. Тази година поканата разполага със значително по-голям бюджет от 9 милиона евро, което предоставя възможност за по-големи проекти с по-голяма продължителност (приблизително 18 месеца) с увеличено съфинансиране от ЕС до 80 %.

Призивът има за цел да доближи ЕС до младите хора, да ги насърчи да станат активни граждани и да ги свърже през границите. По този начин тя допринася и за Европейската година на младежта (2022 г.). Целта на това действие е да се увеличи наличието на онлайн информация на различни езици по европейски теми, които засягат младите хора в целия ЕС, представена в engформат и чрез множество гледни точки. Проектите следва да се стремят да предизвикат дискусии запривличане на вниманието и да организират младежки прояви. Споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства ще включват харта за независимост, за да се гарантира, че получателите на безвъзмездни средства са свободни от редакционна гледна точка и работят без политическа намеса.

Проектите следва да започнат около март/април 2023 г. с ориентировъчна продължителност от 18 месеца.

Комисията очаква да финансира 3 или 4 предложения, като максималният размер на безвъзмездните средства е определен на 3.5 милиона евро. Максималният процент на съфинансиране е 80 % от допустимите разходи, като заявителите могат да предложат по-нисък процент на съфинансиране.

Очаквани резултати

  • Сътрудничество между най-малко пет организации от пет държави — членки на ЕС;
  • Създаване на ежедневно, предизвикващо размисъл съдържание по текущи въпроси чрез иновативни трансгранични редакционни процеси;
  • Информационен план, за да се достигне до възможно най-голям брой млади европейци;
  • Разпространение чрез собствени канали, партньорски уебсайтове, блогове и/или мрежи на социалните медии;
  • Ангажиране на дискусии и младежки прояви.

Допълнителна информация;

  • Поканата за представяне на предложения, формулярите за кандидатстване и всички съответни документи са достъпни по-долу.
  • Въпросите могат да се изпращат на адрес CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu най-късно до 19 октомври 2022 г. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани анонимно на тази страница.
  • За преглед на другите възможности за отпускане на безвъзмездни средства за новинарски медии вижте актуализациите на тази страница.
  • Можете да се абонирате за автоматично актуализиране, когато статии, свързани с медиите, се публикуват на уебсайта на CNECT.
  • Открийте 2021 проекта тук.

 

(Ако четете на друг език, направете справка с оригинала на английски език за поканите за представяне на предложения.)

Документи за изтегляне

00. Questions and answers - 20 October (.pdf)
Изтегляне 
01. Call for Proposals (.pdf)
Изтегляне 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Изтегляне 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Изтегляне 
04. Estimated Budget (Annex 2 MGA) (.xlsx)
Изтегляне 
05. Financial-capacity check table (.xls)
Изтегляне 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Изтегляне 
07. Declaration on Standards and Independence (.docx)
Изтегляне 
08. Financial Identification (.pdf)
Изтегляне 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Изтегляне 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Изтегляне 
11. Model Grant Agreement (MGA) (.pdf)
Изтегляне 
12. Unit costs and SME owners (annex 2a MGA) (.pdf)
Изтегляне 
13. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Изтегляне 
14. Privacy Statement (.pdf)
Изтегляне 

Related content

Подкрепа от ЕС за информационния медиен сектор

Factsheet / infographic | 07 март 2022

Комисията има за цел да подкрепя проекти за справяне със структурните предизвикателства в медийния сектор и/или за насърчаване на свободна, разнообразна и плуралистична медийна среда. Примерите включват подкрепа за съвместната и трансграничната журналистика, наблюдение на рисковете за медийния плурализъм, картографиране на нарушенията на свободата на медиите, защита на застрашените журналисти, медийни иновации, подкрепа за медийната грамотност и укрепване на европейската публична сфера.

Уебинар: Безвъзмездни средства от ЕС за новинарски медии

Event | 07 юли 2022

Европейската комисия (ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“) и Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) организират уебинар за новинарската медийна индустрия и заинтересованите страни, за да обяснят различните възможности за финансиране, които ЕС предлага на сектора.