Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Изграждане на европейски пазар за компютърни услуги в облак — Проучване за концептуализация

Това е окончателният доклад от проучването за концептуализация „Изграждане на европейски пазар за изчисления в облак“, възложено от Европейската комисия на CapGemini Invent. Основната цел на проучването е да се предложи концептуална рамка за темата „Пазар за федерални услуги „от облак до редактиране „, включена в работната програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2022 г.

cover page of study; blue-coloured lines in waves

На участниците в тръжни предложения в отговор на поканата за представяне на предложения „Пазарно място за федерални услуги „от облак до ръба“ се препоръчва да използват проучването за концептуализация, за да се запознаят с темата и различните възможни условия за нейното изпълнение.

 Програмата „Цифрова Европа“ ще укрепи критичния цифров капацитет на ЕС, като се съсредоточи върху внедряването и оптималното използване на технологии като изкуствения интелект, киберсигурността, авангардните изчислителни технологии и инфраструктурата за данни.

В подкрепа на това пазарът за федерални услуги „от облак до ръб“ ще служи като единна точка за достъп до надеждни и поддържани облачни и периферни услуги. Това ще гарантира, че цифровата трансформация на икономиката се извършва въз основа на сигурни, справедливи, приобщаващи и ресурсно ефективни инфраструктури и услуги.

Документи за изтегляне

European cloud marketplace - Conceptualisation study
Изтегляне