Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Публикация

Подходяща за деца версия на европейската стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +)

В настоящата брошура са изложени по подходящ за децата начин целите на Европейската стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +).

BIK+ graphic

Като част от плановете ни да превърнем Европа в чудесно и безопасно място за живеене, включително онлайн, наскоро стартирахме нова стратегия за по-добър интернет за децата (наречена BIK +). Искаме да гарантираме, че YOU — децата и младите хора — са защитени, овластени и уважавани, когато отивате онлайн, и че можете да получите достъп и да се наслаждавате на това, което предлага онлайн светът. В настоящата брошура се обясняват нашите планове. Удобната за деца версия на стратегията BIK + ще намерите и на всички официални езици на ЕС (и много други, включително украински) за изтегляне и отпечатване по заявка на уебсайта за публикации на ЕС.

Документи за изтегляне

Child-friendly leaflet BIK+ (.pdf)
Изтегляне