Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Публикация

Финансиране от ЕС за широколентов достъп за периода 2021—2027 г.

Настоящата брошура съдържа преглед на финансовите инструменти, предоставени от Комисията за насърчаване на инвестициите в широколентов достъп в Европейския съюз.

Broadband Investment 2021-2027

BCO-SF

Европейският съюз си е поставил амбициозни цели за свързаност. В предложението на Комисията за Цифров компас е заложена амбицията до 2030 г. всички европейски домакинства да бъдат обхванати от гигабитова мрежа и всички населени райони да бъдат обхванати от 5G.

Амбициозните цели за свързаност трябва да бъдат съпътствани от също толкова амбициозни и силни инструменти за финансиране. В настоящата брошура се прави преглед на различните финансови инструменти, които Европейският съюз е предоставил в подкрепа на държавите членки и частните инвеститори. 

По ред: 

Документи за изтегляне

EU Funding for Broadband 2021-2027
Изтегляне