Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Проучване на европейския пазар на данни за периода 2015—2020 г.

Проучването на европейския пазар на данни продължи между 2015 г. и 2020 г. Тя имаше за цел да определи, оцени и измери европейската икономика, основана на данни, като подкрепи постигането на политиката на Европейската комисия за веригата на стойността на данните.

evocation of data

© kanawatvector - iStock Getty Images Plus

Документи за изтегляне

1 Final study report
Изтегляне 
2 Executive summary EN
Изтегляне 
3 Executive summary FR
Изтегляне 
4 Final Report on Policy Conclusions
Изтегляне 
5 Final Report on facts and figures
Изтегляне