Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Европейски новинарски медиен форум: трансформация на промишлеността — Обобщен доклад

Вторият Европейски форум на новинарските медии (ENMF) се съсредоточи върху предизвикателствата и иновациите на европейските новинарски медийни организации, като разгледа ключови теми за промишлеността: източници на приходи, бизнес модели, ангажираност на общността, многообразие, медийна конвергенция, нови формати и партньорства.

logo of the event

Документи за изтегляне

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Изтегляне 

Contributor

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ — програми за подкрепа на аудио-визуалната промишленост и медиите