Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation results | Публикация

Европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +) — резюме на консултацията

Настоящият документ представя подробно консултативните констатации в контекста на Европейската стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +).

graphic of child using laptop in foreground, teenager in background using mobile phone

Основната цел на настоящия документ е да представи преглед на процеса на консултации по Европейската стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +) и обобщение на основните резултати и заключения от него.

В това си качество тя ще разгледа:

  • Обратна информация, предоставена в отговор на публикуването на пътната карта на инициативата.
  • Резултати от консултацията #DigitalDecade4YOUth с европейски деца, младежи, учители и възпитатели.
  • Резултати от онлайн допитване сред европейските граждани относно ползите и предизвикателствата в цифровия свят.
  • Резултати от международната годишна конференция „Форум за по-безопасен интернет“ през октомври 2021 г.
  • Резултати от целеви консултативни семинари с представители на промишлеността (Алианс за по-добра защита на малолетните и непълнолетните лица онлайн), държавите членки (Експертна група по по-безопасен интернет за децата), изследователи и съответни международни организации.

Документи за изтегляне

EC BIK Strategy consultation summary May 2022 (.pdf)
Изтегляне 

Related content

Споделете мнението си за правата на децата онлайн

Consultation | 01 септември 2021

Как можем да гарантираме, че насърчаваме, защитаваме, зачитаме и изпълняваме правата на всички деца и млади хора, когато те отиват онлайн? Споделете мнението си по време на консултацията #DigitalDecade4YOUth, която ще се проведе от 1 септември до 11 октомври 2021 г.