Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call document | Публикация

Резултати от оценката на поканите за представяне на предложения, включени в покана 1 по програма „DIGITAL Europe“

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии „(Connect) на Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) приключиха оценките на седемте покани и теми по поканата за представяне на предложения по една от програмите „DIGITAL Europe“ (DIGITAL).

Кандидатите бяха информирани за индивидуалните си резултати, а успешните кандидати също бяха поканени да участват в подготовката на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (GAP). По-долу са представени резултатите от тези оценки.

Документи за изтегляне

Call for proposals: Accelerating best use of technologies
Изтегляне 
Call for proposals: Cloud Data and TEF
Изтегляне 
Call for proposals: Digital Skills
Изтегляне 
Call for proposals: Enhancing confidence in Digital Transformation
Изтегляне 
Call for proposals: European Digital Innovation Hubs
Изтегляне 
Call for proposals: Preparatory actions for Data Spaces
Изтегляне 
Call for proposals: digital transformation - trust
Изтегляне