Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Публикация

Окончателна онлайн информация и ден за намиране на партньори за покани по програмата „Цифрова Европа“ за секторни TEF

Намерете записи, плакати и презентации след окончателния онлайн информационен ден за покани за представяне на предложения за секторни съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ.

Sectorial TEFs: Agri-Food, Healthcare, Manufacturing and Smart cities & communities

Целта на втория и последен информационен ден беше да се повиши осведомеността за предстоящите секторни покани за представяне на предложения за TEFs DIGITAL и да се изяснят въпросите относно концепцията за TEF и процеса на поканата, по-специално аспекта на съфинансирането, начина за представяне на предложение и образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. Информационният ден също така имаше за цел да подкрепи консорциумите за намиране на най-добрите партньори за постигане на техните цели.

Сутринта на информационния ден Европейската комисия представи концепцията и процеса за TEF и отговори на въпроси. След обедната почивка потенциалните вносители на предложения бяха поканени да представят идеите си за проекти или уменията, които могат да предложат на консорциума. 

Материали от информационния ден

Записи

Първото записване има прекъсване между 3: 45 и 7: 01 часа.

 

Презентации на Европейската комисия

Презентации на заинтересованите страни

Agrif-Food

Здравеопазване

Промишленост

Интелигентни градове и общини

Плакати

Здравеопазване

Промишленост

Интелигентни градове и общини