Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Финансиране на пилотни проекти и подготвителни действия в областта на „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и относно приемането на работната програма за 2022 г.

За да се гарантира изпълнението на пилотните проекти и подготвителните действия в областта на „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, както е посочено в приложението, е необходимо да се приеме годишно решение за финансиране, което представлява годишната работна програма за 2022 г.

Документи за изтегляне

1) Commission decision
Изтегляне 
2) Annex to the Commission decision
Изтегляне