Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Публикация

Онлайн информационен ден за програмата „Цифрова Европа“ — покани за секторни TEF

Намерете записи, плакати и презентации след онлайн информационния ден за покани за представяне на предложения за секторни съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ.

Целта на информационния ден беше да се повиши осведомеността относно предстоящите секторни покани за представяне на предложения за TEFs DIGITAL и да се даде възможност на съответните заинтересовани страни да определят потенциални сътрудници.

Сутринта на информационния ден Европейската комисия представи концепцията и процеса за TEF и отговори на въпроси. След обедната почивка потенциалните вносители на предложения бяха поканени да представят идеите си за проекти или уменията, които могат да предложат на консорциума. 

Материали от информационния ден

Записи

Плакати

Презентации

Земеделие и храни

Промишленост

Здравеопазване

Интелигентни градове и общини