Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Публикация

Проучване в подкрепа на оценката на въздействието на регламента за ИИ

Настоящото проучване подкрепя оценката на въздействието на предложения от Европейската комисия регламент относно европейски подход към изкуствения интелект (ИИ).

Документи за изтегляне

Study supporting the impact assessment of the AI regulation (.pdf)
Изтегляне