Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Публикация

Годишен работен план за периода 2022—23 г. Обобщение на Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп

Механизмът за подкрепа на Европейската мрежа на службите по широколентовия достъп (BCO Network) публикува своето резюме на годишния работен план за периода 2022—23 г., в което са очертани основните дейности и теми за тазгодишната програма за обмен на знания и изграждане на капацитет.

Text over simple graphic elements (a triangle and a gradient made up of dots): “BCO Network: working for European connectivity”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

След петгодишното подновяване на мандата му през април 2022 г. механизмът за подкрепа на мрежата на СШД ще продължи работата си в подкрепа на държавите — членки на ЕС, и регионите, както и на държави като Норвегия и държавите от Западните Балкани, за да се ускори разгръщането на високоскоростен широколентов достъп до интернет за всички техни граждани. За тази цел Механизмът за подкрепа работи в тясно сътрудничество с Мрежата и Европейската комисия за разработване и изпълнение на годишна програма за изграждане на капацитет и обмен на знания.

В периода 2022—23 г. приоритетните области на тази програма ще включват:

 1. Въпроси, свързани с политиката и регулирането

 • Киберсигурност и защита на данните
 • Зелени обществени поръчки
 • СИЦ „Анализ на широколентовото покритие“
 • Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи
 • Инструментариум по Директивата за намаляване на разходите
 • Интелигентни общности
 • Показатели DESI
 • Насоки за широколентовия достъп

 

 1. Финансиране и проекти

 • Планиране на широколентовия достъп
 • Основни етапи на Механизма за възстановяване и устойчивост
 • Подводни кабели
 • Най-отдалечени региони
 • Планински региони
 • Ваучери и стимулиране на търсенето
 • 5G модели за достъп на едро
 • Координиране на фондовете
 • Цифрови покани за представяне на предложения по МСЕ
 • Техническа помощ от страна на ЕИБ
 • Интелигентни селища
 • Последна миля в селските райони
 • Резултат от ВПОИ — OpenRAN/Cloud and edge computing

 

 1. Технологии

 • 5G за свързана автоматизирана мобилност и други случаи на използване
 • Услуги за ползватели в селските райони
 • Европейска инициатива за спътници с ниска орбита
 • Изкуственият интелект в широколентовата инфраструктура и обществото

 

 1. Достигане

 • Среща на върха в областта на цифровите технологии за Западните Балкани
 • Европейски планински конвент за интелигентните планини

 

Научете повече

Състоянието на свързаността във Вашия район: европейски портал за картографиране на широколентовиядостъп

Документи за изтегляне

BCO-SF_AWP-Summary_2023-24
Изтегляне 

Contributor

Механизъм за подкрепа на мрежата на европейските служби по широколентовия достъп