Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Инициатива за 1 милиона геноми: Ирландия и Франция се присъединяват към инициативата на ЕС за обмен на генетични данни за научни изследвания

Ирландия и Франция се присъединиха към европейската инициатива за свързване на геномните бази данни, стартирана през 2018 г., за да се даде възможност за трансграничен обмен на здравни данни като начин за подобряване на разбирането, профилактиката и лечението на заболяванията. Геномните бази данни съдържат колекции от ДНК данни, които учените и лекарите могат да използват за постигане на напредък в научните изследвания в областта на прецизната медицина, както и откриването и профилактиката на заболявания.

Изпълнителният заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер заяви:

Разширяването на базата данни с ценна информация в генетиката е от ключово значение за подобряване на здравеопазването и благосъстоянието на всички в ЕС. И с всяка нова страна, подписала инициативата „1 + милиона геноми“, ЕС засилва позицията си в областта на научните изследвания в областта на здравеопазването.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви:

Засиленото сътрудничество и по-добрият достъп до здравни данни ще спомогнат Европа да заеме челно място в областта на персонализираната медицина. Свързването на геномните здравни данни в ЕС също ще насърчи научните изследвания, което ще доведе до подобрена персонализирана медицина и по-иновативни лечения.

Инициативата за геномиката досега е подписана от 24 държави — членки на ЕС, Норвегия, както и от Обединеното кралство. Следващите стъпки в изпълнението на инициативата ще се съсредоточат върху създаването на европейска инфраструктура за геномни данни, 50 % от която бяха съфинансирани от Европейската комисия по линия на програмата „Цифрова Европа“. Подписалите страни продължават да работят по техническите изисквания за общата инфраструктура на ЕС и да гарантират високо сигурен обмен на данни за научни изследвания в цяла Европа. Инициативата е съгласувана с целите на европейското пространство на здравни данни за безопасно и сигурно трансгранично споделяне на здравни данни.

Повече информация