Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Наградата „Радар“ за иновации за 2021 г. носи победители за екологични и цифрови иновации

Европейската комисия присъжда награди на някои от най-обещаващите иновации в Европа, които са резултат от финансирани от ЕС проекти за научни изследвания и иновации.

innovation radar logo representing a target with text "innovation radar prize winner"

Innovation Radar, European Commission

 MetGen от Финландия получи общата награда „Радар за иновации“ за 2021 г. Тяхната устойчива добавка на биологична основа за плочи от дървесни влакна осигурява по-добра здравина и устойчивост на влага на картонените опаковки. Освен това, като се гарантира, че в картона няма нефтохимически продукти, опаковката може по-лесно да се рециклира и по-малко от тях се озовават в депа за отпадъци.

Победителите също бяха избрани в още три категории.

Първо, победителят в „Innovative Sustainability Tech“ е C2CA Technology от Нидерландия, която е разработила патентована система за рециклиране на строителни материали, което води до намаляване на емисиите на парникови газове.

На второ място, носителят на наградата „Иновативни здравни технологии“ беше React4Life от Италия за тяхното органично и чип решение, което подкрепя разработването на персонализирани лекарства и може да ускори разработването на нови терапии.

И накрая, Кипо от Чехия спечели в категорията „Нарушителни иновации“ за своята платформа за обучение в областта на киберсигурността с отворен код, което спомогна за преодоляване на недостига на умения в областта на киберсигурността в Европа. По време на годишната проява на Иновационния радар, проведена на 21 октомври, 12 финалисти от цяла Европа представиха на жури от инвеститори и предприемачи своите планове за пускане на пазара на своите авангардни иновации, подкрепени от ЕС.

Радарът за иновации е инициатива на Комисията, в която се изтъкват иновациите, произтичащи от научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС по линия на „Хоризонт 2020 „и „Хоризонт Европа“ — програмите на ЕС за научни изследвания и иновации съответно за периода 2014—2020 г. и 2021—2027 г. Този годишен конкурс се провежда от 2015 г. насам, с който се присъждат награди на най-добрите, подкрепяни от ЕС новатори, които са разработили решения, които могат да достигнат до пазара.

Повече информация