Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията призовава телекомуникационните оператори да продължат да помагат на бежанците да останат свързани

От съществено значение е украинците да имат достъп до финансово достъпна свързаност, за да поддържат връзка със семействата и приятелите си.

composite of Ukraine and EU flag

След руската агресивна война срещу Украйна милиони са избягали в ЕС и е от съществено значение украинците да имат достъп до финансово достъпна свързаност, за да поддържат връзка със семействата и приятелите си. Ето защо Комисията насърчава телекомуникационните оператори от ЕС и Украйна да удължат срока на своето споразумение, което позволи на бежанците от Украйна да използват мобилните си телефони без такси за роуминг или само ниски такси за роуминг в продължение на три месеца.

Съвместното изявление, подпомогнато от Европейската комисия и Европейския парламент, беше подписано на 8 април, а първоначалният тримесечен срок ще изтече. Междувременно 38 поддръжници включват европейски оператори, както и всички мобилни оператори от Украйна. Оценката, публикувана от Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), показва, че споразумението между операторите е било много успешно. То даваоснователна причина за продължаване на споразумението и Комисията насърчава операторите да спазват доброволните ангажименти.

В допълнение към достъпния роуминг, досега телекомуникационните дружества от ЕС са разпространявали 2.5 милиона SIM карти на украинци, които са избягали от страната си, а на границите и приютите са създадени горещи точки за безжичен интернет (WiFi). Съвместното изявление е достъпно тук