Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията е домакин на европейски граждански панел за виртуалните светове

Днес Комисията е домакин на европейски граждански панел в Брюксел, който дава възможност на гражданите да формулират препоръки относно визия, принципи и действия, за да се гарантира, че виртуалният свят в ЕС е справедлив и пригоден за хората.

©GettyImages

Панелът ще предостави списък с препоръки, които ще подкрепят работата на Комисията по виртуалния свят и бъдещето на интернет. Тя ще спомогне за оформянето на принципите за виртуалните светове, съсредоточени върху хората и европейските ценности, като се спазват европейските правила.

Комисията също така публикува резултатите от проучването „Разширена реалност: Възможности, примери за успех и предизвикателства“, в които се оценяват силните и слабите страни на използването на разширени реални технологии в секторите на здравеопазването и образованието, които ще бъдат включени в инициативата.

Дубравка Шуица, заместник-председател, отговарящ за демокрацията и демографията, ще посрещне 150 граждани в Брюксел, избрани на случаен принцип в 27-те държави членки. Днес към тях по изключение ще се присъединят граждани от Украйна, за да отбележат непровокираната и неоправдана агресия на Русия.

Заместник-председателят Шуица заяви:

От началото на Конференцията за бъдещето на Европа гражданските панели се превърнаха в редовна характеристика на нашия демократичен живот, в който гражданите имат пряко право на глас при изготвянето на политиките на ЕС. Гражданските панели отварят нов етап на съвещателна демокрация и ще дадат възможност на гражданите да предоставят идеи и препоръки за ключови инициативи, които ще окажат въздействие върху техния живот. Тези панели са също така честване на демокрацията. По този конкретен повод, за да поканим непоколебимата си подкрепа за Украйна една година след бруталното нашествие на Русия, поканихме някои украински приятели да се присъединят към нас и да споделят своите свидетелски показания.

Това са второто ново поколение граждански панели, стартирани като последващи действия във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа, както беше обявено от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюзапрез 2022 г., за да се насърчи участието на гражданите в процеса на създаване на политики на Европейската комисия в някои ключови области на политиката. Първата гражданска група от следващо поколение по въпросите на разхищаването на храни се проведе между декември 2022 г. и февруари 2023 г.

Related content

Европейски виртуален панел „Worlds“ — сесия 1

Event | 24 февруари 2023

Комисията стартира нов граждански панел, който дава възможност на гражданите да формулират препоръки относно визия, принципи и действия, за да се гарантира, че виртуалните светове в ЕС са справедливи и подходящи за хората. Пленарните разисквания ще бъдат излъчени по интернет.