Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията започва работа по Европейската година на уменията

След съобщението на председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г. Комисията прие своето предложение 2023 г. да бъде обявена за Европейска година на уменията.

photo of a person working on a laptop with words Skill Knowledge Training and Ability written over it

iStock photo Getty images plus

Екологичният и цифровият преход разкриват нови възможности за хората и икономиката на ЕС. Наличието на съответните умения дава възможност на хората успешно да се ориентират към промените на пазара на труда и да участват пълноценно в обществото и демокрацията. 

 

Пълен текст на съобщението за печата