Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията представя нова европейска иновационна програма, която да ръководи новата вълна от иновации

Въз основа на съществената работа, която вече е извършена за насърчаване на иновациите в ЕС, новата европейска иновационна програма има за цел да ускори развитието и разрастването на иновациите в целия Съюз чрез съгласуван набор от действия.

© image by Dilok Klaisataporn - Getty Images/iStock

На 05 юли Комисията прие Нова европейска иновационна програма за поставяне на Европа на челно място в новата вълна от дълбоки технологични иновации и стартиращи предприятия. Тя ще помогне на Европа да разработи нови технологии, за да се справи с най-неотложните обществени предизвикателства и да ги пусне на пазара. Новата европейска иновационна програма има за цел да позиционира Европа като водещ участник на световната иновационна сцена. Европа иска да бъде мястото, където най-добрите таланти работят заедно с най-добрите предприятия и където дълбоките технологични иновации процъфтяват и създават революционни новаторски решения на целия континент, които ще вдъхновят света.

Пълно съобщение за медиите.