Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

ЕС и Съединените щати засилват сътрудничеството в областта на киберсигурността

ЕС и Съединените щати предприеха важна стъпка за по-нататъшно укрепване на взаимната им киберустойчивост и за насърчаване на сигурно глобално киберпространство.

EU and United States enhance cooperation on cybersecurity

iStock photo Getty images plus

По време на посещението си във Вашингтон Тиери Бретон комисарят по въпросите на вътрешния пазар направи съвместно изявление с Алехандро Н. Майоркас, секретар на САЩ по въпросите на вътрешната сигурност, като припомни значението на сътрудничеството между единомислещи партньори за справяне с постоянно променящата се картина на киберзаплахите.

Те обсъдиха съвместния план за действиемежду ЕС и САЩ за продуктите за киберсигурнострезултат от срещата на върха ЕС-САЩ през октомври 2023 г., в който се очертават стъпките за по-нататъшно сътрудничество между Комисията и съответните регулаторни агенции на САЩ за подготовка на почвата за проучване на взаимното признаване на изискванията за киберсигурност на хардуера и софтуерните потребителски продукти „интернет на нещата“. Планът за действие се основава на рамката на Законодателния акт на ЕС за киберустойчивости на предложената програма на САЩ за етикетиране на киберсигурността.

Двете страни се споразумяха също така да постигнат напредък в сътрудничеството в областта на защитата на критичната инфраструктура, управлението на кризи, сигурността на софтуера, постквантовата криптография и киберсигурността на изкуствения интелект в рамките на кибердиалога между ЕС и САЩ. Освен това ЕС обяви, че ще се присъедини към ръководената от САЩ политическа декларация за глобална инициатива за борба със софтуера за изнудване, като ангажира ЕС и правителствените органи на неговите 27 държави членки да не плащат откуп на киберпрестъпниците.

Комисарят Тиери Бретон заключи:

Заедно с нашите американски партньори ние действаме бързо и амбициозно, за да противодействаме на нарастващата заплаха от злонамерени участници в киберпространството на всички фронтове. Първо, с въвеждането на съвместния план за действие за безопасност на продуктите в кибернетичното пространство ще работим конкретно заедно за насърчаване на трансатлантическия пазар за надеждни цифрови продукти и за популяризиране на високите ни стандарти за киберсигурност в световен мащаб. Освен това поемаме твърд ангажимент нито институциите, органите и агенциите на ЕС, нито националните правителствени органи на държавите членки да плащат откуп на такива киберпрестъпници.  

Повече информация