Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Европейският месец на киберсигурността (ECSM) 2021 се доближава!

Европейският месец на киберсигурността (ECSM) е ежегодната кампания на ЕС за повишаване на осведомеността относно киберсигурността, която се провежда всеки октомври в цяла Европа. Целта е да се повиши осведомеността относно заплахите за киберсигурността и да се насърчи киберхигиената сред гражданите и организациите чрез образование и споделяне на добри практики.

Европейски месец на киберсигурността — участвайте!

Вече можете да предложите онлайн или физически прояви за повишаване на осведомеността в областта на киберсигурността за официалния Европейски месец на киберсигурността 2021 г., като регистрирате дейност.

Всеки октомври в цяла Европа се провеждат конференции, семинари, обучения, уебинари, презентации и онлайн викторини с цел повишаване на осведомеността относно киберсигурността и изграждане на доверие в онлайн услугите.

Годишната кампания за повишаване на осведомеността относно киберсигурността се координира от Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и се подпомага от Европейската комисия, Европол, Европейската централна банка, държавите — членки на ЕС, държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и над 300 партньори от публичния и частния сектор.

Повече информация за кампанията може да бъде намерена на официалния ѝ уебсайт.

Можете също така да участвате в инициативата през месеца, като се присъедините към кампанията за повишаване на осведомеността относно киберсигурността в Twitter @CyberSecMonth, като използвате хаштагове #CyberSecMonth и #ThinkB4UClick.