Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Европейски законодателен акт за свободата на медиите: Комисията предлага правила за защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС

Днес Европейската комисия прие Европейски законодателен акт за свободата на медиите — нов набор от правила за защита на плурализма и независимостта на медиите в ЕС.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Предложеният регламент включва, наред с другото, предпазни мерки срещу политическа намеса в редакционните решения и срещу наблюдението. В него се поставя акцент върху независимостта и стабилното финансиране на обществените медии, както и върху прозрачността на собствеността върху медиите и разпределението на държавната реклама. В него също така се определят мерки за защита на независимостта на редакторите и за оповестяване на конфликтите на интереси. И накрая, Законът ще разгледа въпроса за медийната концентрация и ще създаде нов независим Европейски съвет за медийни услуги, съставен от национални медийни органи. Комисията прие и допълнителна препоръка за насърчаване на вътрешните гаранции за редакционна независимост.

Пълен текст на съобщението за печата

Related content