Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Първият Съвет по търговия и технологии ЕС-Индия се съсредоточи върху задълбочаването на стратегическия ангажимент в областта на търговията и технологиите

Европейският съюз и Индия проведоха първата си среща на министрите на Съвета по търговия и технологии (СТТ) днес в Брюксел.

graphic showing EU and Indian flags

copyright iStock photo Getty images plus

СТТ е ключов форум за задълбочаване на стратегическото партньорство в областта на търговията и технологиите между двамата партньори. Геостратегическите предизвикателства засилиха общия интерес на ЕС и Индия за гарантиране на сигурност, просперитет и устойчиво развитие въз основа на споделени ценности. СТТ ще спомогне за увеличаване на двустранната търговия между ЕС и Индия, която е с исторически високи стойности, със стоки на стойност 120 милиарда евро, търгувани през 2022 г. През 2022 г. бяха търгувани цифрови продукти и услуги на стойност 17 милиарда евро.

Пълен текст на съобщението за печата