Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Кратка информация за внедряването на усъвършенствани национални системи за QCI и резултати от мрежови обаждания

Резултатите от поканата за представяне на предложения: Внедряване на усъвършенствани национални системи и мрежи за QCI в рамките на програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL).

Вериги на син фон

Документи за изтегляне

Flash_call_info: DIGITAL-2022-QCI-02
Изтегляне