Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Неформална среща на министрите на културата от ЕС относно подкрепата за Украйна, бъдещето на европейските медии и културното многообразие на Европа

Вера Йоурова, Мария Габриел и Тиери Бретон участват в неформална среща с министрите на културата от ЕС.

female journalist at her desk

GettyImages Laurence Dutton - E+

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за ценностите и прозрачността, Вера Йоурова, комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, Мария Габриел и комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон ще участват с министрите на културата от ЕС в неформална среща на 7—8 март 2022 г. в Анже, Франция.

Тъй като обсъжданията се провеждат на фона на руската агресия в Украйна, първоначалната кръгла маса ще се съсредоточи върху подкрепата за украинските творци, журналисти, културни дейци и медийния сектор. Ще бъде публикувана специална декларация.

Последващите обсъждания ще се съсредоточат върху бъдещето на медиите в Европа и укрепването на многообразието на европейската култура онлайн. Сред темите, които трябва да бъдат изтъкнати, са свободата на печата, медийният плурализъм, устойчивите модели на финансиране, обществената подкрепа на равнището на ЕС и на национално равнище, общественото доверие в медиите и откриваемостта на онлайн съдържание. Това ще бъде и възможност за потвърждаване на ангажимента на Европа към културното и езиковото многообразие като стълб на европейските ценности, като се предложат конкретни мерки за укрепване на европейския културен суверенитет в ерата на цифровите технологии.

На 8 март европейските министри на културата ще се съсредоточат върху опазването и популяризирането на европейското културно наследство. Можете да намерите повече информация за подкрепата на ЕС за сектора на новинарските медии и в този информационен документ