Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Публикация

Нова стратегия за по-добър интернет за децата в рамките на Цифровата асамблея

Като част от програмата на Цифровата асамблея семинар на тема „Mieux protéger les mineurs sur Internet/BIK“ ще предостави възможност да се представи новоприетата Европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +), за да се подобрят цифровите услуги, съобразени с възрастта, и да се гарантира, че всяко дете е защитено, овластено и уважавано онлайн.

Семинарът BIK + на английски език ще продължи 2,5 часа във вторник, 21 юни 2022 г., в 10.00—12.30 ч. централноевропейско време и ще бъде разделен на две тематични дискусии с акцент върху основните стълбове на стратегията BIK +, а именно „защита „и „оправомощаване и участие“.

И двата панела се организират по многостранен начин, като обединяват представители на ЕС и националните политики, частния сектор, организациите на гражданското общество и младежките посланици на BIK — млади хора, които представляват европейската младеж и споделят своите идеи и опит в областта на по-безопасния интернет.

Възможно е да следите семинара онлайн. 

Пълна програма и регистрация

Европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +)