Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Доклад относно върховенството на закона за 2022 г.: Комисията отправя конкретни препоръки към държавите членки

Както и при предишни издания, в настоящия доклад се разглежда развитието в четири ключови области на върховенството на закона: правосъдните системи, уредбата за борба с корупцията, плурализмът и свободата на медиите, както и други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване.

Днес Комисията публикува третия годишен доклад относно върховенството на закона. Докладът се вписва в контекста на руското нашествие в Украйна, в което допълнително се подчертава значението на отстояването на демократичните ценности, правата на човека и принципите на правовата държава.

Той включва преглед на тенденциите в ЕС като цяло и 27 глави по държави, в които се разглеждат промените във всяка държава членка от юли 2021 г. насам. Тазгодишният доклад за първи път съдържа конкретни препоръки, отправени към всяка държава членка, както беше обявено от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2021 г. Препоръките имат за цел да насърчат държавите членки да придвижат текущите или планираните реформи и да им помогнат да определят къде са необходими подобрения.

Прочетете пълното съобщение за медиите.