Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Публикация

Солидарност с Украйна: Програма „Цифрова Европа“, отворена за Украйна за достъп до покани за финансиране

Тази седмица Европейската комисия подписа споразумение за асоцииране на Украйна към програмата „Цифрова Европа“. Отсега нататък украинските предприятия, организации и публични администрации ще имат достъп до поканите за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“, която разполага с общ бюджет от 7.5 милиарда евро за периода 2021—2027 г.

photo of the ukranian flag against a cloudy sky

iStock photo Getty images plus

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви:

Украйна показа забележителна устойчивост и технологична изгода при справянето с руското нашествие, включително в цифровото пространство. С това споразумение ЕС и Украйна ще се възползват взаимно от ноу-хау и ще разширят цифровия си капацитет.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви:

Горещо приветствам днешното сключване на споразумението за асоцииране на Украйна към програмата „Цифрова Европа“. Това ще бъде от основно значение за сближаването на украинските предприятия, изследователи и публични органи с ЕС по отношение на изграждането на общи цифрови инфраструктури, както и за насърчаването на цифровата трансформация в полза на нашите граждани. Той също така ще укрепи взаимните ни цифрови способности и ще смекчи смущенията, предизвикани от руската агресия.

По-специално Украйна ще може да кандидатства за финансиране и подкрепа за проекти в ключови области на капацитета: суперкомпютри, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения и гарантиране на широко използване на цифровите технологии в икономиката и обществото, включително чрез цифрови иновационни центрове. Целите и конкретните тематични области, които понастоящем отговарят на условията за финансиране, са описани подробно в работните програми. Повече информация можете да намерите на уебстраниците на програмата „Цифрова Европа“ и как да кандидатствате за финансиране. Финансиране от ЕС се предоставя и на Украйна чрез други програми на ЕС, като например „Хоризонт Европа“