Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
PRESS RELEASE |
1.3 милиарда евро от програмата „Цифрова Европа“ за цифровия преход и киберсигурността на Европа

Днес Комисията прие две многогодишни работни програми за програмата „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и специфичните тематични области, които ще получат финансиране в размер на близо 1.3 милиарда евро.

DIGIBYTE |
Среща на върха на СП EuroHPC през 2023 г.

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии организира изданието от 2023 г. на срещата на върха на EuroHPC в Гьотеборг, Швеция.

REPORT / STUDY |
Осигуряване на права на потребителите: Използване на цифровите технологии за улесняване на доброволното намаляване на енергията

Научете как цифровите технологии дават възможност за доброволно намаляване на енергията от страна на потребителите, проправяйки пътя за обща европейска референтна рамка за енергоспестяващи приложения.

EVENT |
Най-добра подкрепяна от ЕС проява за електронно представяне на идеи за новатори в областта на блоковата верига

Dealflow.eu, заедно с Европейската комисия, с удоволствие обявява събитието за електронно насочване на блоковите вериги, което ще се проведе на 29 март 2023 г. от 10: 30 изм. до 12: 00 ч. централноевропейско време.

PRESS RELEASE |
Глобален портал: ЕС, Латинска Америка и Карибският басейн стартират в Колумбия цифровия алианс между ЕС и ЛАК

На 14 март в Богота, Колумбия, беше стартиран цифровият алианс между Европейския съюз и Латинска Америка и Карибския басейн — съвместна инициатива за насърчаване на ориентиран към човека подход към цифровата трансформация.

CALL FOR TENDERS |
Програма за обществени поръчки за услуги за ускоряване на бизнеса

Кандидатствайте по настоящата покана за представяне на оферти, публикувана от Европейския съвет по иновациите (ЕСИ), ако сте доставчик на услуги, който може да увеличи капацитета на най-добрите новатори от ЕСИ за достъп до пазарите на обществени поръчки.

EVENT |
Комисията е домакин на втората сесия на гражданския панел за виртуалните светове онлайн

Европейският граждански панел дава възможност на гражданите да формулират препоръки относно визия, принципи и действия, за да се гарантира, че виртуалните светове в ЕС са справедливи и подходящи за хората.

PRESS RELEASE |
Комисията е домакин на европейски граждански панел за виртуалните светове

Днес Комисията е домакин на европейски граждански панел в Брюксел, който дава възможност на гражданите да формулират препоръки относно визия, принципи и действия, за да се гарантира, че виртуалният свят в ЕС е справедлив и пригоден за хората.

Subscribe to