Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
ARTICLES/INTERVIEW |
ЕС подкрепя следващото поколение турбокомпресорни суперкомпютри

Проектите по DEEP постигнаха големи резултати в областта на високопроизводителните изчислителни технологии (ВИТ). Координаторът на проекта Estela Suarez ни обясни как непрекъснатото финансиране от ЕС е направило това възможно.

ARTICLES/INTERVIEW |
Поканата за наградата „Мрежа за иновации в културата и творчеството в Европа“ за 2015 г. е открита.

Темата на тазгодишната награда „Да посрещнем големите предизвикателства в света — покана за представяне на предложения за иновации“ е насочена към проекти, изследователски проекти и политически стратегии от културния и творческия сектор, които предлагат новаторски подходи за трудни глобални проблеми със специално, но не изключително внимание, което се отделя на цифровите иновации.

Subscribe to