Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

    Illustrative image

© iStock by Getty Images - nadla

This information includes financial instruments, major projects, as well as links to publications and contact information of responsible authorities and Broadband Competence Offices.

Select a country of your interest from the list below.

Flag of Austria

Austria

Flag of Italy

Italy

Flag of Belgium

Belgium

Flag of Latvia

Latvia

Flag of Bulgaria

Bulgaria

Flag of Lithuania

Lithuania

Flag of Croatia

Croatia

Flag of Luxembourg

Luxembourg

Flag of Cyprus

Cyprus

Flag of Malta

Malta

Flag of the Czech Republic

Czech Republic

Flag of the Netherlands

Netherlands

Flag of Denmark

Denmark

Flag of Poland

Poland

Flag of Estonia

Estonia

Flag of Portugal

Portugal

Flag of Finland

Finland

Flag of Romania

Romania

Flag of France

France

Flag of Slovakia

Slovakia

Flag of Germany

Germany

Flag of Slovenia

Slovenia

Flag of Greece

Greece

Flag of Spain

Spain

Flag of Hungary

Hungary

Flag of Sweden

Sweden

Flag of Ireland

Ireland

 

 

Latest news

REPORT / STUDY |
Mobile and Fixed Broadband Prices in Europe 2022

The Mobile and Fixed Broadband Prices 2022 report provides comprehensive data on 2022 retail prices of fixed and mobile broadband offers for consumers in the EU27, the United Kingdom, Iceland, Norway, Japan, South Korea and the USA.

REPORT / STUDY |
Актуализирано проучване относно националните планове за широколентов достъп в ЕС-27

В актуализираното проучване относно националните планове за широколентов достъп се обобщават мерките за свързаност в държавите членки с оглед на целите за обществото на гигабитов интернет до 2025 г. и цифровото десетилетие до 2030 г.

NEWS ARTICLE |
ЕС39 достига 70 % FTTH/B покритие според FTTH Съвет Европа

Според пазарната панорама „Fibre to the Home/B“ (FTTTH/B), ЕС39 (27 държави — членки на ЕС, Обединеното кралство, 4 държави от ОНД, Исландия, Израел, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Швейцария, Турция) е достигнал 70 % FTTH/B покритие, са преминали 244 милиона жилища и 121 милиона FTTH/B абонати към септември 2023 г.

Съдържание по темата

Обща картина

Support for Broadband rollout

The European Commission is supporting EU businesses, project managers and authorities in increasing network coverage to reach the EU’s Gigabit Society goals.

Вижте също

Законодателен акт за гигабитовата инфраструктура

Законодателният акт за гигабитовата инфраструктура (GIA) отговаря на нарастващите нужди от по-бърза, надеждна свързаност с интензивно използване на данни, като заменя Директивата от 2014 г. за намаляване на разходите за широколентов достъп.

Мрежа на службите за широколентова компетентност (BCOs)

Мрежата на европейските служби за компетентност в областта на широколентовия достъп подпомага държавите от ЕС при постигането на целите на обществото на гигабитов интернет и разгръщането на широколентовия достъп.