Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband in Portugal

The Agenda Portugal Digital aims at development of a digital infrastructure that allows citizens to take advantage of the new opportunities offered by technologies.

    flag of Portugal

Summary of broadband development in Portugal

The Agenda Portugal Digital was updated in 2021. It aims at development of a digital infrastructure that allows citizens to take advantage of the new opportunities offered by technologies, yet does not set any more concrete aims related to broadband infrastructure.

National broadband strategy and policy

Responsible authorities

Main aims for broadband development

The Agenda Portugal Digital - Portugal’s Action Plan for Digital Transition was updated in 2021. It aims at development of a digital infrastructure that allows citizens to take advantage of the new opportunities offered by technologies, yet does not set any more concrete aims related to broadband infrastructure. The plan comprises three main pillars of action and a catalyst dimension:

  • Pillar I – Capacity building and digital inclusion,
  • Pillar II – Businesses’ digital transformation,
  • Pillar III – Public services’ digitalisation.

Connectivity and infrastructure are mentioned as one of the catalysts.

ANACOM works to create conditions for a consistent and competitive development of 5G.The 5G Portal provides information to the public.

Main measures and financial instruments for broadband development

Broadband mapping: Portugal benefits from a broadband infrastructure mapping initiative Centralised Information System established by ANACOM. The infrastructure-mapping tool contains both information about the existing infrastructure suitable for carrying electronic communications networks as well as the planned ones. The main aim of CIS is to avoid inefficient duplication and inconvenience caused to citizens and businesses by frequent and extensive underground work.

Portugal’s roadmap to implement the Connectivity Toolbox foresees revising the legislation to provide model regulations on electronic communications network deployment, launching a digital guide (2021/2022), and new cooperation between the government, the ANACOM and the municipalities to harmonise permit-granting procedures. Portugal also plans to set up a permanent group for improving transparency through the single information point and the right of access to existing physical infrastructures.

State Aid: Large-scale public funding for broadband deployment ended several years ago. Portugal trusts in a market-driven approach ever since.

Data on broadband development and technologies in Portugal

For the latest data on broadband coverage, subscriptions and penetrations, coverage of different broadband technologies and costs check the scoreboard reports and the country reports of the Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrum assignments for wireless broadband

For details on harmonised spectrum assignments consult the European 5G Observatory.

Publications and press documents

English

Portuguese

Contact information

BCO Portugal (national Broadband Competence Office): National Communications Authority - ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações)

Address: Av. José Malhoa 12, 1099-017 Lisbon, Portugal
Contact via email
Phone: +351 21 721 2470
Website

Ministry of Infrastructure and Housing (Ministério das Infraestruturas e Habitação)

Address: Av. Barbosa du Bocage, nº 5 – 2º, 1049-039 Lisbon, Portugal
Contact via email
Phone: +351 210 426 200
Website

Latest News

Кандидатствайте за Европейските награди за широколентов достъп за 2023 г.

С европейските награди за широколентов достъп за 2023 г. се открояват проекти, които ни насочват към цифровото десетилетие на Европа. Проектите, предоставящи достъп до гигабитова свързаност и 5G услуги, имат последната възможност да кандидатстват за наградите до 15 септември.

VIDEO |
Общата селскостопанска политика като двигател на цифровата трансформация на селските райони

Чрез общата селскостопанска политика (ОСП) ЕС прави селските райони и селското стопанство по-конкурентоспособни и устойчиви. Част от това е чрез инвестиране в цифрова трансформация като част от стратегическите планове по ОСП на държавите членки.

EVENT |
Семинар на Европейската седмица на регионите и градовете: Обновяване на селските райони и растеж на талантите чрез цифрова свързаност

На този семинар ще бъде разгледана темата „Възстановяване на селските райони и растеж на талантите чрез цифрова свързаност“ в контекста на Европейската седмица на регионите и градовете през 2023 г. Тази проява се организира от Механизма за подкрепа на мрежата на европейските служби по широколентовия достъп (BCO).

Съдържание по темата

Обща картина

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Вижте също

Широколентов достъп в Швеция

Националният план за широколентов достъп на Швеция, приет през 2016 г., има визията за напълно свързана Швеция и има цели както за мобилно покритие, така и за високоскоростни широколентови връзки за домакинствата и предприятията.

Широколентов достъп в Испания

Цифровата свързаност и разгръщането на 5G са сред десетте стратегически приоритета на Програмата на Испания в областта на цифровите технологии до 2025 г.

Широколентов достъп в Словакия

Словакия си постави дългосрочната цел да предостави на всички домакинства достъп до свръхвисокоскоростен интернет до 2030 г.

Широколентов достъп в Полша

Националният план на Полша за широколентов достъп до 2025 г. е в съответствие с целите на ЕС за обществото на гигабитов интернет.

Широколентов достъп в Малта

Политиката на Малта в областта на широколентовия достъп е неутрална по отношение на технологиите и благоприятства конкурентна пазарна среда.

Широколентов достъп в Люксембург

Развитието на комуникационна инфраструктура с цел гигабитов широколентов достъп в цялата страна е един от приоритетите в правителствената програма на Люксембург.

Широколентов достъп в Литва

Литва има за цел да предостави 100 Mbps до 2027 г. на селските райони, както и да подкрепи целите на обществото на гигабитов интернет до 2025 г.

Широколентов достъп в Италия

Италианската стратегия за ултра широколентов достъп към гигабитовото общество има за цел да осигури гигабитова свързаност на всички до 2026 г.

Широколентов достъп в Ирландия

В националния план за широколентов достъп за Ирландия се предвижда, че до 2026 г. всички помещения в Ирландия ще имат достъп до високоскоростен широколентов достъп.

Широколентов достъп в Унгария

Проектът на национална стратегия за цифровизация на Унгария за периода 2021—2030 г. има за цел да постигне целта 95 % от домакинствата да бъдат обхванати от гигабитови мрежи до 2030 г.

Широколентов достъп в Германия

Коалиционното споразумение от 2021 г., стратегията в областта на цифровите технологии и стратегията за гигабитовия интернет от 2022 г. на германското федерално правителство дават приоритет на националното предлагане на FTTH и 5G мрежи.

Широколентов достъп във Франция

Националната програма за широколентов достъп France Très Haut Débit определя цел за бърз широколентов достъп за всички домакинства до 2022 г. и оптични кабели за всички до 2025 г.

Широколентов достъп във Финландия

Финландските органи подкрепят основаващо се на конкуренцията разгръщане на оптични мрежи, подпомагано от публични средства за райони с недостатъчно обслужване, и съвети за местните общини относно начините за разгръщане на широколентови мрежи.

Широколентов достъп в Естония

Естония е установила основно широколентово покритие в цялата страна. Естонската програма в областта на цифровите технологии определя амбициозни цели за 2030 г.

Широколентов достъп в Дания

Редица политически инициативи, насочени към покритие с фиксиран и мобилен широколентов достъп в национален мащаб, подкрепят датските цели за широколентов достъп. Правителството работи за превръщането на Дания в лидер в областта на цифровите технологии, като създава основа за...

Широколентов достъп в Чешката република

Националният план за развитие на мрежи с много голям капацитет, одобрен през март 2021 г., определя стратегическия подход на Чешката република към изграждането на VHCN.

Широколентов достъп в Кипър

Планът на Кипър за широколентов достъп определя стратегически цели за периода 2021—2025 г. и включва законодателни и регулаторни интервенции, както и практическа подкрепа за развитието на широколентова инфраструктура.

Широколентов достъп в Хърватия

Хърватският национален план за развитие на широколентовия достъп за периода 2021—2027 г. отговаря на целите на европейското общество на гигабитов интернет за 2025 г. и отчасти на целите в областта на цифровите технологии за 2030 г.

Broadband – Република България

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и Политиката в областта на електронните комуникации са актуализирани и приети през август 2020 г.

Широколентов достъп в Белгия

Стратегията на Белгия за широколентов достъп е включена в по-широка политическа стратегия „Цифрова Белгия“. Целта на националния план за стационарен и мобилен широколентов достъп е да се премахнат останалите бели райони, в които високоскоростните услуги не са налични. Чрез...

Широколентов достъп в Австрия

Стратегията на Австрия за широколентов достъп се фокусира върху националното предлагане на гигабитови връзки (фиксирани и мобилни) до 2030 г.