Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Марка за доверие на ЕС

Знакът за доверие на ЕС казва на потребителите, че могат да се доверят на определена онлайн услуга, за да извършват онлайн транзакциите си по безопасен, удобен и сигурен начин.

    Лого на знак за доверие

Марката за доверие на ЕС дава увереност, че доставчиците на електронни удостоверителни услуги и удостоверителните услуги, предлагани от тях, са квалифицирани и спазват правилата, определени в Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги. Това гарантира високо качество на удостоверителните услуги, които се регулират в целия ЕС.

Всички доставчици на удостоверителни услуги, които са получили квалифициран статут в съответствие с Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, могат да използват марката за доверие на ЕС, за да посочат по прост, разпознаваем и ясен начин предоставяните от тях квалифицирани удостоверителни услуги.

Дизайнът на логото на марката за доверие на ЕС беше избран въз основа на конкурс, организиран от Комисията за студенти по изкуство и дизайн от държавите членки. Знакът за доверие трябваше да бъде прост, оригинален и умен и да предаде чувство на доверие и увереност. Окончателното лого беше избрано чрез комбинация от жури и публични гласове и беше избрано за нова марка за доверие на ЕС с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/806 на Комисията от 22 май 2015 г.

Правилата за използване на логото, както и спецификациите, свързани с формата на марката за доверие на ЕС за квалифицирани удостоверителни услуги, са определени в Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и в горепосочения регламент за изпълнение.

Можете да изтеглите логото на марката за доверие на ЕС и да изберете предпочитания от вас формат.

Последни новини

Европейски портфейли за цифрова самоличност: Комисията публикува първия технически инструментариум за прототипи

Днес Комисията публикува първата версия на общия инструментариум на ЕС за прилагане на европейския портфейл за цифрова самоличност (EUDI Wallet).

PRESS RELEASE |
Нов европейски акт за оперативна съвместимост за предоставяне на по-ефективни обществени услуги чрез подобрено сътрудничество между националните администрации в областта на обмена на данни и ИТ решенията

Комисията прие предложението за акт за оперативна съвместимост в Европа и придружаващото го съобщение за засилване на трансграничната оперативна съвместимост и сътрудничеството в публичния сектор в целия ЕС.

PRESS RELEASE |
Изпълнителен заместник-председател Вестегер и заместник-председател Схинас на Международния форум за киберсигурност в Лил

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, и Маргаритис Схинас, заместник-председател, отговарящ за Съюза на сигурност, участват в Международния форум за киберсигурност, който ще се проведе в Лил, Франция, до утре 9 юни.

PRESS RELEASE |
Европейска цифрова самоличност: Онлайн платформа за консултации относно европейските портфейли за цифрова самоличност

Комисията стартира онлайн платформа за събиране на обратна информация от заинтересованите страни с цел оформяне на бъдещите европейски портфейли за цифрова самоличност.

Съдържание по темата

Обща картина

Доверителни услуги

ЕС въведе правила за укрепване на удостоверителните услуги и за гарантиране на сигурността на нашата онлайн дейност в целия ЕС.

Вижте също