Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Марка за доверие на ЕС

Знакът за доверие на ЕС казва на потребителите, че могат да се доверят на определена онлайн услуга, за да извършват онлайн транзакциите си по безопасен, удобен и сигурен начин.

Марката за доверие на ЕС дава увереност, че доставчиците на електронни удостоверителни услуги и удостоверителните услуги, предлагани от тях, са квалифицирани и спазват правилата, определени в Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги. Това гарантира високо качество на удостоверителните услуги, които се регулират в целия ЕС.

Всички доставчици на удостоверителни услуги, които са получили квалифициран статут в съответствие с Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги, могат да използват марката за доверие на ЕС, за да посочат по прост, разпознаваем и ясен начин предоставяните от тях квалифицирани удостоверителни услуги.

Дизайнът на логото на марката за доверие на ЕС беше избран въз основа на конкурс, организиран от Комисията за студенти по изкуство и дизайн от държавите членки. Знакът за доверие трябваше да бъде прост, оригинален и умен и да предаде чувство на доверие и увереност. Окончателното лого беше избрано чрез комбинация от жури и публични гласове и беше избрано за нова марка за доверие на ЕС с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/806 на Комисията от 22 май 2015 г.

Правилата за използване на логото, както и спецификациите, свързани с формата на марката за доверие на ЕС за квалифицирани удостоверителни услуги, са определени в Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги и в горепосочения регламент за изпълнение.

Можете да изтеглите логото на марката за доверие на ЕС и да изберете предпочитания от вас формат.

Последни новини

Влизане в сила на Регламента за цифровата самоличност

Правилата за създаване на европейска цифрова самоличност влязоха в сила в понеделник. Те ще проправят пътя за всички граждани и жители на ЕС да се възползват от личен европейски портфейл за цифрова самоличност през 2026 г.

PRESS RELEASE |
Първа общоевропейска схема за сертифициране на киберсигурността с цел повишаване на безопасността на европейското цифрово пространство

Комисията прие първата по рода си европейска схема за сертифициране на киберсигурността в съответствие с Акта на ЕС за киберсигурността. Схемата предлага набор от правила и процедури в целия Съюз за това как да се сертифицират ИКТ продуктите в техния жизнен цикъл и по този начин да станат по-надеждни за потребителите.

PRESS RELEASE |
Комисията приветства окончателното споразумение относно портфейла на ЕС за цифрова самоличност

Комисията приветства окончателното споразумение, постигнато вчера от Европейския парламент и Съвета на ЕС по време на последната тристранна среща относно Регламента за въвеждане на европейски портфейли за цифрова самоличност.

Съдържание по темата

Обща картина

Удостоверителни услуги

ЕС въведе правила за укрепване на удостоверителните услуги и за гарантиране на сигурността на нашата онлайн дейност в целия ЕС.

Вижте също

Регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги (eIDAS)

Регламентът относно електронната идентификация и удостоверителните услуги улеснява сигурните трансгранични трансакции чрез създаване на рамка за цифрова самоличност и удостоверяване на автентичността. Тя има за цел да създаде доверие в електронните взаимодействия и да насърчи...