Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип във Финландия

Тази страница представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип във Финландия и местните звена за контакт.

    Национално знаме на Финландия

Изпълнителен орган 

Телефон: + 358 (0)29 505 3000 — Пощенски адресза контакт
: Финландски орган за защита на конкуренцията и потребителите, P. O. каре 5, FI-00531 Helsinki, Финландия
Посетителен адрес: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Хелзинки

  • За предприятие B2B: Районни съдилища

Съдействие на органите на потребителите

Телефон:  + 358 (0)29 553 9500 — Имейл

Siltasaarenkatu 12 A, 8-ми етаж
PO Box 5
FI-00531 Helsinki

Мерки, приложими при нарушения

Правомощия на омбудсмана на потребителите

  • Закон за финландския орган за защита на конкуренцията и потребителите
  • Закон за защита на потребителите

 

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също