Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип във Финландия

На тази страница се представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип във Финландия и на местните звена за контакт.

    знамето на Финландия

Орган по правоприлагането 

Телефон: + 358 (0)29 505 3000 — Пощенски адрес: Финландски орган за защита на конкуренцията и потребителите, P. O. Box 5, FI-00531 Хелзинки, Финландия адрес за посещение: Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Хелзинки

  • За B2B: Окръжни съдилища

Помощ за органите на потребителите

Телефон:  + 358 (0)29 553 9500 — Имейл

Siltasaarenkatu 12 A, 8 етаж PO Box 5 FI-00531 Хелзинки

Мерки, приложими при нарушения

Правомощия на омбудсмана на потребителите

  • Закон за финландския орган за защита на конкуренцията и потребителите
  • Закон за защита на потребителите

 

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също