Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Италия

Тази страница представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Италия и местните звена за контакт.

    Знаме на Италия

Изпълнителен орган 

Съдействие на органите на потребителите

Мерки, приложими при нарушения

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също