Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Латвия

Тази страница представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Латвия и местните звена за контакт.

    Национално знаме на Латвия

Изпълнителен орган 

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Център за защита на правата на потребителите)

електронна поща: 
ptac@ptac.lv

Съдействие на органите на потребителите

Patērētāju tiesību aizsardzības Centrs (Център за защита на правата на потребителите)

електронна поща: 
ptac@ptac.lv

Мерки, приложими при нарушения

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също