Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Полша

На тази страница се представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Полша и на местните звена за контакт.

    флаг на Полша

H2>Изпълнение на тялото 

  • Служба по конкуренция и защита на потребителите

Помощ за органите на потребителите

  • Звено за контакт за алтернативно разрешаване на спорове/онлайн разрешаване на спорове (ADR/ODR)

Мерки, приложими при нарушения

  • Закон от 4 юли 2019 г. за изменение на Закона за конкуренцията и защитата на клиентите, обнародван на 2 септември в „Journal of Laws“ (точка 1667)

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също