Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Прилагане на Регламента относно блокирането на географски принцип в Полша

Тази страница представя актуалното състояние на прилагането на блокирането на географски принцип в Полша и местните звена за контакт.

    знамето на Полша

h2> орган за правоприлагане 

  • Служба за защита на конкуренцията и потребителите

Съдействие на органите на потребителите

  • Алтернативно разрешаване на спорове/онлайн разрешаване на спорове (ADR/ODR) звено за контакт

Мерки, приложими при нарушения

  • Закон от 4 юли 2019 г. за изменение на Закона за конкуренцията и защитата на потребителите, публикуван на 2 септември в Journal of Laws (точка 1667)

Съдържание по темата

Обща картина

Геоблокиране

Комисията сложи край на необоснованите правила за блокиране на географски принцип, които подкопават онлайн пазаруването и трансграничните продажби в ЕС.

Вижте също