Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

WiFi4EU: Společnosti zajišťující instalaci wi-fi zařízení

Díky iniciativě WiFi4EU vznikne na veřejných prostranstvích a prostorách v obcích Unie několik tisíc bezplatných wi-fi hotspotů. Pokud se zabýváte instalací wi-fi zařízení a chtěli byste se do iniciativy WiFi4EU zapojit, seznamte se s níže uvedenými technickými požadavky a obecně s tím, jak celá iniciativa funguje.

    " "

Co je WiFi4EU a jak funguje?

WiFi4EU je iniciativa Evropské unie, v jejímž rámci bude několika tisícům obcí v celé Evropě udělena poukázka v hodnotě 15 000 EUR na pokrytí nákladů na nákup wi-fi zařízení a jejich instalaci. K instalování tzv. hotspotů WiFi4EU musí obce volit veřejné prostory, které lze označit jako centra veřejného života. Hotspoty budou instalovány na venkovních veřejných prostranstvích (např. na náměstích, pěších zónách), ale i ve vnitřních prostorách (např. na radnici, ve zdravotním středisku atp.), kde ještě bezplatné wi-fi připojení neexistuje.

Jde o program financování, v jehož rámci budou obcím poprvé poskytnuty poukázky, které pak převedou na společnosti zajišťující instalaci hotspotů.

Obce, které poukázku obdrží, mají při plánování projektu a výběru subjektu, který instalaci místní wi-fi sítě zajistí, volnou ruku. Musí se však řídit platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Mohou k tomu účelu využít seznam společností, které v jejich regionu instalaci wi-fi zařízení zajišťují a které se v rámci iniciativy WiFi4EU zaregistrovaly.

Registrace na portálu

Po získání poukázky mají obce 18 měsíců na to, aby instalaci hotspotů WiFi4EU zajistily. Musí zahájit řízení o zadávání veřejných zakázek, aby mohly vybrat společnost, která instalaci wi-fi zařízení provede. Dodavatelé, kteří mají o tuto zakázku zájem, se musí zaregistrovat na příslušném internetovém portálu, aby mohli od Evropské komise získat finanční prostředky v hodnotě poukázky, kterou daná obec získala.

Jak se zaregistrovat jako dodavatel k instalaci sítě wi-fi

Společnosti zajišťující instalaci wi-fi zařízení se registrují také na portálu WiFi4EU v jim věnované části. Budou muset poskytnout následující údaje:

  • informace o společnosti
  • informace o zeměpisné oblasti (země, region, okres atp.), ve které poskytují služby
  • údaje o kontaktní osobě

Přejít na portál WiFi4EU

Registrace na portálu WiFi4EU je nezbytná k tomu, aby si společnost zajišťující instalaci mohla nechat poukázku proplatit.

Technické specifikace

Technické požadavky na sítě WiFi4EU jsou uvedeny v dotazu č. 27 v Častých otázkách a dále specifikovány v podmínkách výzvy a vzorové grantové dohodě. Tyto požadavky obsahují podrobné údaje o minimálním počtu přístupových bodů (access points) ve venkovních prostranstvích i vnitřních prostorách, jakož i údaje o technické funkčnosti jednotlivých přístupových bodů. Veškeré technické specifikace najdete v podmínkách výzvy, konkrétně v bodu 6.2.2.

Proplacení instalace

Poukázku v hodnotě 15 000 EUR vyplatí Evropská komise přímo společnosti zajišťující instalaci wi-fi, a to do 60 dnů. Platba proběhne bankovním převodem v okamžiku, kdy se Evropská komise ujistí o tom, že daný hotspot WiFi4EU funguje. O úspěšné instalaci wi-fi sítě a jejím uvedení do provozu mohou dodavatel a obec Komisi informovat výhradně prostřednictvím portálu WiFi4EU. Jakmile Komise tyto informace ověří, vyplatí hodnotu poukázky přímo společnosti zajišťující instalaci sítě. Obec uhradí dodavateli případnou částku přesahující hodnotu poukázky.

Kontaktujte nás

 

Novinky

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Commission unveils final results of the second call for applications

The European Commission announced the results of the second WiFi4EU call for proposals, which ran from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive vouchers each worth €15,000 to cover the cost of installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including town halls, public libraries, museums, public parks or squares. The total budget for this call was €51 million and applications came from all the countries taking part in the programme, namely EU Member States, Iceland and Norway.

PRESS RELEASE |
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will benefit from the WiFi4EU programme? How to apply for WiFi4EU? Are there any specific conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?

PRESS RELEASE |
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the Commission reached a political agreement on the WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.

Související obsah

Souvislosti

WiFi4EU | Bezplatné WiFi připojení pro obyvatele EU

Iniciativa WiFi4EU podporuje zavádění bezplatného wi-fi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě.

Viz také

WiFi4EU: Občané

Díky iniciativě WiFi4EU bude již brzy možné využívat na veřejných místech v obcích Unie bezplatné wi-fi připojení. Tuto možnost budou mít nejen občané EU, ale kdokoli, kdo se bude v dané obci právě zdržovat. I vaše obec může zažádat o přidělení poukázky na pokrytí nákladů na...

Wifi4EU: Obce

O poukázku v rámci iniciativy WiFi4EU mohou požádat všechny obce v Evropské unii. Poukázka v hodnotě 15 000 EUR bude sloužit k tomu, aby obec mohla občanům poskytovat bezplatné veřejné připojení k wi-fi síti.