Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Webinář 5G-PPP: Evropa se urychluje směrem k 6G

Webinář umožní poprvé posoudit různé názory odvětví na vizi 6G pro Evropu a podrobně popsat technologie, které mohou tuto vizi podpořit. Ty budou představeny devíti novými projekty inteligentní konektivity nad rámec 5G v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru 5G (5G-PPP). Tyto projekty byly většinou zahájeny v lednu 2021 a zabývají se klíčovým pokrokem nad rámec 5G směrem k 6G.

Inteligentní konektivita nad rámec projektů 5G

Tento webinář 5G-PPP bude rozdělen do dvou částí, kde všechny projekty představí svou vizi 6G v první části jako motivaci pro své projekty a technické výzvy, které řeší při přechodu k 6G ve druhé části.