Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Výzvy a příležitosti v odvětví videoher

Evropská společnost pro videohry uspořádala druhý seminář, který se zaměří na hlavní výzvy a příležitosti, které ovlivňují evropský průmysl VG, jejich potenciální dopad na rozvoj tohoto odvětví a jejich významné socioekonomické dopady.

V období od března do prosince 2022 se v rámci projektu Evropské společnosti pro videohry setká síť odborníků, myslitelů a vedoucích představitelů akademické obce a herního průmyslu – včetně vývojářů her, studií, tvůrců a obchodních odborníků – z klíčových odvětví a vlivných skupin v oblastech, jako je vývoj a tvorba her, obchodní politika, finance, právo, vzdělávání, kultura, věda a zdravotnictví. Série workshopů je koncipována tak, aby utvářela evropskou agendu pro hry.

Druhý seminář se bude konat dne 26. dubna 2022 od 10:00 do 12:30 (SELČ – SEČ).

Účastníci budou moci přispět svým stanoviskem k několika aspektům odvětví videoher se zaměřením na hlavní výzvy a příležitosti, které ovlivňují evropský průmysl VG, jejich potenciální dopad na rozvoj tohoto odvětví a jejich významné socioekonomické dopady. Cílem tohoto druhého semináře je začít se věnovat hlavním tématům projektu:

  1. trh a financování,
  2. právní prostředí a rámec,
  3. potřeby v oblasti vzdělávání, výzkumu a dovedností,
  4. společenský a kulturní rozměr videoher a přispívání k určení zaměření budoucích workshopů

Program akce:

  • 10:00–10:10: Přivítání a zahřívání 
  • 10:10–10:30: Prezentace na semináři 
  • 10:30–10:40: Nastavení scény: Představení projektu evropské herní společnosti a představení hlavních výzev a příležitostí pro odvětví virtuálních sítí, které již byly identifikovány v rámci sekundárního výzkumu pro zprávy o trhu 
  • 10.40–11:40: Brainstormingové setkání o výzvách a příležitostech 
  • 11:40–12:10: Prezentace výstupů a diskuse na plenárním zasedání 
  • 12:10–12:30: Závěrečná část otázek a odpovědí a závěry 

Vezměte prosím na vědomí, že tato akce je pouze pozvána: