Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Propojující univerzita: Politický program digitální dekády 2030 – další postup

Cílem tohoto zasedání je představit široké veřejnosti politický program pro digitální dekádu 2030 a zabývat se jeho cíli, hlavními složkami, výzvami a příležitostmi pro evropské občany a aktéry evropského digitálního ekosystému.

CU o DDPP 2030

Program bude stručně představen, přičemž bude zdůrazněno, že se jedná o vůbec první digitální strategii, na níž se orgány EU společně dohodly s víceúrovňovou správou, což je významný průlom po digitální agendě a jednotném digitálním trhu. Poté přistoupíme k interaktivnímu panelu mezi různými aktéry, abychom ukázali jeho význam pro různé aktéry a na různých úrovních (institucionální, obchodní, regionální atd.).

Dílčí témata:

• Obecná prezentace programu DDPP (kontext, cíle, MCP, zásady a další kroky, tj. výroční zpráva, plány) s ohledem na nadcházející první výroční zprávu o stavu digitální dekády

• Perspektiva členských států

• Perspektiva digitálního ekosystému

• Perspektiva digitálního investora

• Regionální perspektiva

Řečníci:

 • Pohled Komise
  • Renate Nikolay, zástupkyně generálního ředitele, GŘ Connect
 • Pohled Parlamentu
  • Martina Dlavajová, poslankyně EP
 • Perspektiva členského státu
  • Laura Eiroová: Generální ředitel odboru dat (ministerstvo dopravy a Komise)
 • Perspektiva investora
  • Elina Berrebiová (bude potvrzeno)
 • Regionální perspektiva
  • Kristina Sinemus, ministryně pro digitální strategii a rozvoj, Hesensko (bude potvrzeno)

Moderátor: Lavinia Bianchi, referentka pro komunikaci, GŘ Connect

Načasování

Úterý 31. ledna 2023–10:00 — 12:00