Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Cíl Země: Digitální dvojice Země na podporu ekologičtějších politik pro zelenější budoucnost

Na konferenci OSN o změně klimatu v roce 2022 (COP27) je nyní otevřena registrace na naší akci věnované destinaci Země.

Generální ředitelství Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie (GŘ CONNECT) pořádá na konferenci COP27 akci týkající se stěžejní iniciativy Cíl Země.

GŘ CONNECT představí internetové publikum Destination Earth během virtuální akce na konferenci OSN o změně klimatu ve čtvrtek 10. listopadu v 11:00 (GMT+2).

Zasedání se zúčastní řečníci z organizací podílejících se na iniciativě, včetně: 

Destinace Země má zásadní význam pro to, abychom mohli předvídat jak přírodní katastrofy, tak lidské škody na životním prostředí a jejich budoucí důsledky pro Evropu a svět. Jeho cílem je vytvořit vysoce přesný digitální model Země – neboli digitální dvojici – s cílem monitorovat a předpovědět změny životního prostředí a jejich dopady na lidský život.  

Tím přispěje k našemu úsilí o dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN a cílů Zelené dohody pro Evropu.  

Tato část poskytne účastníkům přehled o tom, jak nová evropská digitální, datová a vysoce výkonná výpočetní infrastruktura bude hnací silou digitálních dvojčat destinace Země a jak ji můžeme využít k urychlení ekologické a digitální transformace.