Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

Cíl Země: První uživatel-výměna eX

Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF), Evropská kosmická agentura (ESA) a Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) hostí tuto první výměnu eX uživatele v destinaci Země (DestinE).

two earth globes inter-connected

@ESA

Destinace Země (DestinE) je stěžejní iniciativou Evropské komise, jejímž cílem je vyvinout vysoce přesný digitální model Země v celosvětovém měřítku. Tři subjekty (ECMWF, ESA a EUMETSAT) pověřené prováděním projektu DestinE pořádají první sérii akcí zaměřených na zapojení komunity DestinE.

Výměna uživatelů eX bude ústředním prvkem přístupu založeného na společném návrhu, který zajistí, aby systém DestinE odpovídal potřebám uživatelů a umožnil vytváření znalostí a interakci v souladu s jejich požadavky.  

První výměna uživatelů eX bude probíhat osobně v zařízeních ESA-ESRIN v Itálii i on-line ve středu 15. únoraod 9:00 do 17:30 SEČ.

Další podrobnosti o programu a registraci