Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikace

eArchiving: Konference o uchovávání geoprostorových digitálních záznamů

Archiv Republiky Slovinsko, Geoarh a fórum DLM pořádají 3. konferenci o uchovávání geoprostorových digitálních záznamů. Na konferenci bude rovněž představena iniciativa Evropské komise týkající se elektronického archivu.

Tématem konference je udržitelný přístup k digitálním geoprostorovým záznamům v digitální budoucnosti. Bude se jednat o dvoudenní hybridní akci, na níž se setkají a propojí zúčastněné strany, tvůrci geoprostorových dat, archivy, úložiště údajů, poskytovatelé řešení a jejich uživatelé.

Vítáme příspěvky účastníků týkající se těchto témat:

  • Udržitelný přístup k geoprostorovým záznamům v digitální budoucnosti (geoprostorová úloha v digitální ekonomice, aplikace umělé inteligence a GeoAI, iniciativa EU pro ekologickou transformaci atd.)
  • Geoprostorové záznamy (požadavky na dokumentaci, metadata, aspekty interoperability udržitelného přístupu, platné normy atd.)
  • Osvědčené postupy, nástroje a řešení pro uchovávání a opětovné použití časových řad geoprostorových záznamů
  • Je budoucnost digitální a jak? (Budoucí potřeby, otázky a další postup, diskuse u kulatého stolu a závěry)

Pokud máte zájem přispět svými znalostmi, je výzva k předkládání dokumentů na konferenci otevřena až do7. dubna 2023.

Organizace by si přála, aby schůze byla co nejinteraktivnější, nejrozmanitější a co nejinkluzivnější, takže různé druhy příspěvků jsou vítány.

Registrační formulář na konferenci je nyní otevřen.

Další informace o konferenci, programu, rozšířené abstraktní formě a praktických informacích.